ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Atagem Grup gemi inşaatı /onarımı ve endüstriyel tesislerde her türlü yüzey temizliği/hazırlığı ve boya uygulamalarını gerçekleştirmek üzere 1993 yılında kurulmuştur. Firma, yurt içinde edindiği tecrübe ile 2000 li yıllarda itibaren faaliyetlerini yurt dışına taşıyarak Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirmiş olduğu projelerle bu konuda öncü bir firma haline gelmiştir. Atagem Grup, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında sadece ulusal mevzuata uygun değil, ENTEGRE YÖNETİMİ SİSTEMİ esasları dahilin de hareket etmektedir.

Atagem Grup en iyi şekilde eğitilmiş, klas kuruluşları ve Milli Eğitim Bakanlığınca sertifikalandırılmış uzman ve tecrübeli kadrosu ile müşterilerine; faaliyet alanına giren tüm konularda denetim ve danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

Misyonumuz

  • Ticari faaliyetlerimiz mesleki etik ve ilkelerden ödün vermeden, konusu ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası emniyet, çevre koruma, can-mal güvenliği, iş sağlığı ve genel sağlık kurallarına tam olarak uyum kapsamında, profesyonel ve kurumsal bir yapı içinde icra etmek, emniyet ve çevre mükemmeliyetine ulaşacak bir yönetim ve işletim sistemi örneği vermektir.

Vizyonumuz

 • Sıfır kaza anlayışını yaşam tarzı felsefesi olarak benimseyen ve bu ilkeyi profesyonellikle kaynaştıran ATAGEM ulusal markette lider uluslararası düzeyde ise saygın ve güvenilir bir işletme olacaktır

 ATAGEM Entegre Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermeden;

 • Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
 • Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
 • Firmamızın amacı, boyutları ve bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 • İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,
 • Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve istişaresini sağlamayı,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,
 • Paydaşların şikayetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, Şeffaflık,Erişilebilirlik, Cevap verebilirlilik, Objektiflik, Gizlilik, Hesap verebilirlik çerçevesinde paydaşlarımızı en önemli değer olarak gördüğümüzü;
 • ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini yerine getirmek için gerekli kaynakları sağlamayı ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • ATAGEM, kurumsal yönetim ilkelerini aksaksız uygulamanın, faaliyetlerinin gelişmesine olumlu katkıda bulunacağının ve bir bütün halinde kendine kıstas olarak aldığı bu ilkeler sayesinde dünya uygulamalarına da paralel şekilde müşterileri ile iletişim konusunda en uygun zemini hazırlanacağının her zaman bilinci içinde olmuştur.
 • Yönetimin en önemli amaçlarından biri "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni daha etkin ve işlevsel hale getirerek, yurt içi ve yurt dışında büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayan global anlamda kurumsal bir şirket olmaktır.
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, toplumsal ve milli değerlere saygılı olan ATAGEM, başarı ile birlikte gelen sorumluluklarının bilincinde olarak, değerleri gelecek nesillere aktarmak suretiyle kalıcı kılmak müşteri memnuniyetine cevap vermek gereğine inanmaktadır.

İşlerimizden

Kaliteli İşçiliğimizinden Bazı Örnekler

Müşterilerimiz

1993 yılından beri bizi tercih eden müşterilerimizin bir kısmı.