CHARTEK, YANGINA KARŞI DAYANIKLI BOYA UYGULAMALARI

Çelik yapıların kullanım fonksiyonlarına istinaden hazırlanan yangın geciktirme proseslerinde belirlenen esaslara göre Yangın Geciktirici Boya uygulanması ve korunması işlemleri yapılmaktadır.

ATAGEM bu maksatla, bünyesindeki ileri teknoloji ürünü Chartek makineleri ve konusunda tecrübeli mühendis, formen ve ustaları ile ISO standartlarındaki kaliteli uygulamalara imza atmaktadır

Metalizasyon ve özel kaplama uygulamaları

Özel makineleri vasıtasıyla %98 alüminyum karışıma sıcak işleme tabi tutarak yüzeye 75mic.-100mic. kalınlığında uygulama yapılması ile korozyon korumasının sağlanması işlemidir.

ATAGEM tarafından, sertifikalı ve uzman personelce yapılan metalizasyon uygulamaları ile 15 yıl ve daha fazla sürelerde korozyon önleyici kaplama elde edilmektedir. Özellikle çelik konstrüksiyon tesislerin uzun ömürlü olması için uygulanması gereken bu işlem konusunda gerekli danışmanlık ve fizibilite çalışması da ATAGEM tarafından yapılmaktadır.

Hangar, Kapalı saha ve çelik konstrüksiyon binaların yüzey hazırlığı, boya uygulamaları

Çelik yapılar, depolama tankları, yüksek katlı çelik binalar, fabrika ve atölye yapılarının bulunduğu alan ve depolama standartları düşünülerek hazırlanmış yüzey kalite ve boya uygulama özellikleri doğrultusunda uygulama yapılmaktadır.

Ülkemizi itibarlı projelerinde görev alan ATAGEM, Atatürk havalimanı Kargo Hangarı, Abdullah Gül Üniversitesi çelik konstrüksiyon binaları gibi önemli tesislerde raspa-boya çözüm ortağı olarak görev almıştır.

Enerji santrallerindeki tesislerin bakımı, raspa ve boyası

Tesis içerisinde bulunan çelik yapıların veya taşıyıcı çeliklerin korozyona karşı önleyici tedbirler kapsamında, yıllık veya 5 yıllık korumalarının sağlanması maksadıyla yıkama veya raspa ile yüzey hazırlıkları yapılarak özelliklere içeren boya uygulamalarının yapılmaktadır.

Gerek ülkemizde ve gerekse yurtdışındaki enerji santrallerinde yıllardır verdiği hizmeti, zamanında ve hatasız olarak müşterilerine sunan ATAGEM söz konusu tesislerin ülke ekonomisine sağladığı katkıda pay sahibi olmaktan gurur duymaktadır.

Endüstriyel tesislerin bakımları, raspa ve boya işlemleri

Çelik yapılar, depolama tankları, yüksek katlı çelik binalar, fabrika ve atölye yapılarının bulunduğu alanlar niteliğine uygun olarak depolama standartları göz önüne alınarak hazırlanan yüzey kalitesine ve boya uygulama özellikleri doğrultusunda uygulama yapılmaktadır.

ATAGEM, sadece belli alandaki faaliyetlerinin yanı sıra tesislerin iletim hatları gibi km.lerce uzunluktaki boru devrelerinin, bunları taşıyan köprülerinde bakım onarımlarını, koruyucu boya uygulamalarını mevcut kalite sistemine uygun olarak yaparak başarı ile tamamlamaktadır.

Kimyasal, petrol ve gaz tankları ile özel korumalı alanların yüzey hazırlığı ve boya uygulamaları

Depolanacak petrol ve türevleri ile kimyasal maddeler sınıflarına göre, tankların iç kısımlarının konacak maddenin kendine has özellikleri dikkate alınarak yıkama ve/veya raspa ile yüzey hazırlığı yapılarak uygun evsaftaki içeren boya uygulamaları yapılmaktadır.

ATAGEM tarafından, ülkemizin önde gelen birçok kimyasal tesis ile petrol dolum tesislerinin tanklarının temizliği, yüzey hazırlığı ve boyanması işlemi, işin önemine uygun olarak yüksek standartlar uygulanarak yapılmaktadır.

Asma köprü, köprü ve üst geçitlerin bakımları, paspa ve boya uygulamaları

Açık ve kapalı alan çalışmaları uluslararası standartlar çerçevesinde yüzey hazırlıkları, metalizasyon işlemleri, kayma testleri v.b işlemlerin ön görülen yüzey kalite ve boya özellikleri doğrultusunda bakım ve onarım işlemleri yapılmaktadır.

ATAGEM, sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki köprü projelerinde de görev almaktadır. Bu kapsamda; IHI-Japon firması tarafından Kazakistan’da yapılan Iritish Köprüsü ile Galata Köprüsünün yüzey hazırlığı ve boya işlemlerini başarı ile tamamlamıştır.

Bunun yanı sıra 2.682 m. uzunluğunda ve kule yüksekliği 235 m. olan İzmit Geçiş Köprüsünün yüzey hazırlığı ve boya işlemleri alt yüklenicisi olarak ülkemizdeki en uzun köprüde görev almanın ve ana yüklenici IHI-Japan firmasının çözüm ortağı olmanın gururunu yaşamaktadır.

Son olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde faaliyet gösteren Atagem firmamız köprü bakım ve onarım yapısal takviyesi yapım işi kapsamında tabliye kumlama ve yalıtım işlerini başarı ile tamamlamıştır.

Gemilerin hem yeni inşasında hem de onarımlarındaki yüzey hazırlığı, raspa ve boya işlemleri

Her tip ve tonajdaki gemilerin güverteleri, iç mahalleri ve dış kaplamaları uluslararası normlara ve ISO standartlarına uygun olarak 2,5 yıl veya 5 yıllık periyodik bakımları kapsamında yıkama, mekanik raspa ve grit raspa ile yüzey hazırlıklarını müteakip boya planı çerçevesinde boya uygulamaları yapılmaktadır. Bununla beraber Kimyasal gemilerin yük kapasitesini oluşturan tankların veya kuru yük ambarlarının aynı şekilde 2,5 yıl veya 5 yıllık periyodik bakımlarının yüzey hazırlıklarının yapılarak gemilerin yük özelliklerine göre hazırlanmış boya planına uygun olarak boya uygulamaların yapılmaktadır.

Sadece Tuzla ve Yalova tersaneleri bölgelerinde değil yurt için ve dışındaki tersanelerde de faaliyetlerini sürdüren ATAGEM, geniş ve modern ekipman parkı, ulusal ve uluslararası standartlara uygun yeterli miktardaki güvenlikli iskele malzemesi ile konusunda eğitimli ve nitelikli personeliyle Denizcilik sektörünün en bilinen ve aranan markası olma özelliğindedir.

Yaptığı tüm faaliyetlerde “önce insan” felsefesini kendisine rehber edinen ATAGEM yüksek kalitedeki raspa ve boya faaliyetlerini, iş güvenliği konusunda yasal mevzuatın da ilerisinde uygulayarak gerek çalışanına ve gerekse gemi/tesis sahibine hizmet sunmanın huzurunu yaşatmaktadır.